Alonso Girgado, L. (2003). Nas moradías poéticas de Avilés de Taramancos (Dos poemas de ’Tapal’ a ’Cantos Caucanos’). Boletín Da Real Academia Galega, (364), 7–20. https://doi.org/10.32766/brag.364.234