Ferro Ruibal, X. (2002). Sarmiento, o eclesiástico creador do galeguismo. Boletín Da Real Academia Galega, (363), 217–232. https://doi.org/10.32766/brag.363.229