Ferro Ruibal, X. (2002). Lingua, vida cotiá e corridas de touros. Miscelánea inédita de Fr. Martín Sarmiento. Boletín Da Real Academia Galega, (363), 63–93. https://doi.org/10.32766/brag.363.220