Barreiro Fernández, X. R. (2002). A imprecación contra a morte de Xosé Labrada a primeira ’laudatio’ en honra do Padre Sarmiento. Boletín Da Real Academia Galega, (363), 25–44. https://doi.org/10.32766/brag.363.218