Ferro Ruibal, X. (2001). Un misal medieval na Coruña. ’A Coruña RAG lat.1’: lectura e significación litúrxica, cultural e política dun manuscrito. Boletín Da Real Academia Galega, (362), 271–312. https://doi.org/10.32766/brag.362.215