Dobarro, X. M. (2001). Manuel Curros Enríquez, José Fontenla Leal e a Real Academia Galega: observacións e datos sobre as súas orixes e vicisitudes. Boletín Da Real Academia Galega, (362), 203–266. https://doi.org/10.32766/brag.362.214