Delgado Corral, C. (2001). A estrea de don Eladio Rodríguez González como participante nos Xogos Florais. Boletín Da Real Academia Galega, (362), 69–79. https://doi.org/10.32766/brag.362.208