Martinón-Torres, M. (2000). Murguía e a arqueoloxía galega. Boletín Da Real Academia Galega, (361), 221–244. https://doi.org/10.32766/brag.361.192