(1)
Dávila, B. Perdón Polas Manchas Desta páxina. BRAG 2024, 401-403.