(1)
Alonso Montero, X. Tres Horas Na Vida De Francisco Fernández Del Riego, En Vigo, O 18 De Outubro De 1949: O Encontro (semiclandestino) Dun Intelectual No Exilio Interior, Fernández Del Riego, Co Seu Camarada, Luis Seoane, Do Exilio Exterior, Trece Anos E Catro Meses Despois De Que Fosen Separados Polas Consecuencias Da sublevación Militar Do 18 De Xullo Do 1936. BRAG 2024, 393-398.