(1)
Díaz-Fierros Viqueira, F. O Devir Da Paisaxe Na Mirada De Fernández Del Riego. BRAG 2024, 385-391.