(1)
García Martínez, P. Francisco Fernández Del Riego E a Xente De Galicia Emigrante: Historia Dunha disensión Produtiva. BRAG 2024, 321-345.