(1)
Diéguez Cequiel, U.-B. Francisco Fernández Del Riego E a Fanada reconstrución Do Partido Galeguista Na Clandestinidade. BRAG 2024, 77-107.