(1)
Alonso Montero, X. Sobre a poesía De Florencio Delgado Gurriarán Nos Seus Inicios (1931-1934): Poeta Das Cousas Das Terras De Valdeorras (ou Sexa, Poeta matriótico) E, Asemade, Poeta Das Causas (ou Sexa, Poeta cívico, Poeta patriótico). BRAG 2023, 219-223.