(1)
Álvarez Pousa, C. As Fontes léxicas Na lírica De Florencio Delgado Gurriarán. BRAG 2023, 79-98.