(1)
López Rodríguez, B. Xela Artenauta. Unha aproximación Ao Interese De Xela Arias Por Conectar a poesía Con Outras Artes. BRAG 2022, 79-88.