(1)
Gil Arias, D. Xela a Diario, Unha Ollada Dende O cotián. BRAG 2022, 13-17.