(1)
Alonso Pintos, S. A liña Do Galego Literario Na gramáticade Carballo Calero. BRAG 2020, 229-238.