(1)
Vilavedra, D. A contribución De Carballo Calero á canonización Da Literatura Galega. BRAG 2020, 69-89.