(1)
Alonso Montero, X. A colección Benito Soto, a Primeira Aventura poética Na Galiza Da Posguerra (Pontevedra 1949-1950/1951-1952): Sobre O Seu Inicial Agaleguismo E Outras Notas. BRAG 2019, 291-299.