(1)
Arias Chachero, P. A Aventura De Editar Na Primeira Posguerra, E Dalgunhas relacións De Aquilino Iglesia Alvariño Cos Homes Da Benito Soto. BRAG 2019, 275-290.