(1)
Mociño, I. María Victoria Moreno: Compromiso E Conciencia cívica Dunha Muller Adiantada Ao Seu Tempo. BRAG 2018, 151-170.