(1)
Alonso Montero, X. Carlos Casares: Vinte E Tres Versos De 1967 E Unhas lacónicas Frases, contemporáneas, Do Seu Diario. BRAG 2017, 431-437.