(1)
Torres Queiruga, A. A Presenza Do Relixioso En Carlos Casares. BRAG 2017, 337-348.