(1)
Fusi Aizpurua, J. P. Os Intelectuais E a Democracia (espazos De Liberdade). BRAG 2017, 299-320.