(1)
Tabarés, F. Carlos Casares Non Era Xornalista, E Que?. BRAG 2017, 283-285.