(1)
López Silva, I. A Muller Como Tema Nos Textos Non Ficcionais De Carlos Casares. BRAG 2017, 259-270.