(1)
Rodríguez González, O. O Ensaio Literario De Carlos Casares: A Viaxe Europea Do ’Expreso Da Literatura’ En “Á marxe.” BRAG 2017, 241-257.