(1)
Alonso Nogueira, Álex. O ’Deus’ De Carlos Casares E a ficción No Tempo Da Memoria. BRAG 2017, 117-144.