(1)
Fernández Freixanes, V. Lembranza Do Vello Profesor. BRAG 2015, 379-384.