(1)
Villares, R. Xenealoxía Dunha institución: Consello Da Cultura Galega E réxime autonómico. BRAG 2015, 287-306.