(1)
Ferro Ruibal, X. ’Léxico mariñeiro De Cedeira: Memoria E esperanza’ De Xavier Rodríguez Vergara. BRAG 2014, 281-286.