(1)
Monteagudo, H. "Cuita grand’e Cuidado" (A 32) / "Coita grand’e Coydado" (B 174) estratigrafía Da variación lingüística Nos Cancioneiros Trobadorescos. BRAG 2013, 209-299.