(1)
Tato Fontaíña, L. As Personaxes Femininas No Teatro De Roberto Vidal Bolaño. BRAG 2013, 149-165.