(1)
Ogando González, I. Representacións Do aquí: Imaxes Do Teatro E O país De Roberto Vidal Bolaño. BRAG 2013, 67-102.