(1)
Pascual Rodríguez, R. Oportunidades, Eivas E Experiencias; Algunhas conclusións Tras O Ano Roberto Vidal Bolaño. BRAG 2013, 41-66.