(1)
Ferreiro Fente, G. A oración Da montaña. Valentín Paz-Andrade, anacronías E ucronías Dun Poeta Rescatado. BRAG 2012, 215-224.