(1)
Cabana, D. X. Día Das Letras Galegas 2010. BRAG 2010, 277-280.