(1)
López, T. Os camiños á Idade Media Na poesía De Uxío Novoneyra. BRAG 2010, 131-144.