(1)
García Negro, M. P. Novoneyra: Nova Xeira a poesía Como antídoto Contra O ruído. BRAG 2010, 109-123.