(1)
Xove Ferreiro, X. Un Texto inédito De 1842 De Juan Manuel Pintos. BRAG 2009, 253-275.