(1)
Prada Rodríguez, X. A depuración Das Responsabilidades políticas Dos Galeguistas ourensáns. Unha Achega. BRAG 2009, 231-251.