(1)
Fernández-Couto Tella, M. A Biblioteca E O Arquivo Da RAG. Apuntamentos Para Unha Historia. BRAG 2009, 153-163.