(1)
Boullón Agrelo, A. I. Sobre E estandarización Da Antroponimia Proposta Para Os Apelidos. BRAG 2009, 117-152.