(1)
Villares, R. Ollar a Piñeiro Hoxe: De coetáneo a Figura histórica. BRAG 2009, 57-63.