(1)
Dasilva, X. M. Proceso E Cadea De Ramón Piñeiro. Testemuños coñecidos E Documentos inéditos. BRAG 2009, 39-53.