(1)
Nogueira, C. Intervención No Congreso "Ramón Piñeiro E galeguismo": Pairan aínda Sobre a nación. BRAG 2009, 33-37.