(1)
Casal, B. Intervención No Congreso "Ramón Piñeiro E Galeguismo". BRAG 2009, 19-26.