(1)
Nicolás, R. Xosé María Álvarez Blázquez: Unha Cala Na recepción Das Súas Obras poéticas Nos Xornais Galegos. BRAG 2008, 189-200.