(1)
Méndez Quintas, E. Os Feitos Nas investigacións arqueolóxicas De Álvarez Blázquez. BRAG 2008, 167-188.